November 27, 2008

मी अतिरेकी मी अतिरेकी

याला कविता म्हणावं की नाही माहीत नाही.. पण उत्कटपणॆ लिहीतेय..स्वानूभव आहे..लहान असताना केला दंगा जास्त
की, आजोबा नेहमी म्हणायचे,
" अतिरेकी कूठली, थारा नाही"

आई रागावून पाहायची,
मला गंमत वाटायची,
उड्या मारायचे जोराजोरात,
म्हणायचे मोठ्याने,
"मी अतिरेकी, मी अतिरेकी"

मग कूणी केला दंगा,
वा कूणी मस्ती..
माझं आपलं एकचं,
त्यांना म्हणायचे..
"तू अतिरेकी, ही अतिरेकी
हा अतिरेकी, तो अतिरेकी"
...
.
आता मी मोठी झालेय..

पण कालपासून मलाच भीती वाटतेय..
आता नाही म्हणावसं..
"मी अतिरेकी"
"नाही, नाहीच मी अतिरेकी"

मी नाही अतिरेकी....
मी खरंच नाहीये अतिरेकी..


हर्षदा....

2 comments:

Mrs. Asha Joglekar said...

Atirek o kashacha ka asena to karanara atireki. pan ata tyala wegalach sandarbh milala aahe.

Mrs. Asha Joglekar said...

Ag atirek kuthlyahi goshteecha aso tyal atireki mhanayach pan ata tyla wegalach sandarbh milala aahe