January 24, 2009

तु हसतोस..

तू हसतोस,
खूप हसतोस..
वेड्यासारखा....
उधळलेल्या घोड्यासारखा...

एक हसायचा..
साधा सूर मिळाला तरी..
खेचतोस तो...
अगदी तारसप्तकात...
हसतोस.....बराच वेळ..
अगदी, डोळ्यात पाणी येऊन..
ठसका लागेपर्यंत... !!


पण, डोळ्यात पाणी काय,
फ़क्त ठसका लागल्यानेच येतं?
.
पण तरीही तू मात्र हसतोस...

डोळे काहीही बोलले तरी,
ओठ कितीही थरथरले तरी..
स्पर्श कितीही उमाळला तरी...
तू हसायचं बूवा काही सोडत नाहीस..
.. थरथरणा-या अधरांतून..
तूझे फ़सवे दात दाखवत !!

...
पण तू हस ...
असाच फ़सवत राहा.. स्वतःला..
डोळे बंद कर स्वतःचे....
आणि हस.. मोठ्यामोठ्याने...

अजून लाखो प्रकार शिकून घे..
हसण्याचे...
आजमावून बघ ते "जवळच्यांवर"..
बघ ते फ़सतात का?

ते फ़सले तर तू जिंकशील..
आणि नाहीच फ़सले..
तर मात्र.. "ते"च हरतील..
..
..तू झेपलास नाही म्हणून.. !!

हर्षदा.. २ जाने. ०९, १७.१३

3 comments:

Prathamesh said...

Wah!

Mrs. Asha Joglekar said...

ते फ़सले तर तू जिंकशील..
आणि नाहीच फ़सले..
तर मात्र.. "ते"च हरतील..
..
..तू झेपलास नाही म्हणून.. !!
वा ।

Archetypes India said...

It is interesting also to read comments!!