January 23, 2009

तू हसतोस.... बाबासाठी.. !!

बाबा, तू नेहमीच का रे असा..
ओठ लांबवून हसतोस??
अलगद हसताना..
पापण्या तेवढ्या झूकवतोस खाली..
कूणाला डोळे दिसू नयेत,
म्हणून की काय??

बाबा...
आपली आई गेली ना..
तेव्हा तू कोप-यात बसलेलास..
मला फ़ार मज्जा येत होती रे..
इतकी सगळी माणसं बघून..
..
आपल्याकडे पार्टीला यायचे..
तेच सगळे होते ना तेव्हापण??

तेव्हा, मला येणारी मजा बघून..
मला पोटाशी घेऊन ..
तू असाच हसला होतास..
न जाणे, तेव्हा मात्र..
तूझ्या बंद पापण्यांतूनसूद्धा..
एक थेंब खाली ओझरलाच...
मला आपलं कळलंच नाही..
तूझे माझ्या डोक्यावरले हात..
असे का थरथरतायत??
....
बाबा.. तूझ्या या हसण्यावरंच..
.........मोठी झालेय रे मी !!

आजकाल,
मी फ़ार गोंधळ करते ना रे??
रोजच्याच खूरापती घेऊन येते..
..
चार भिंतींच्या पलीकडे मोकाट सूटते..
..
"मग धक्का मारतंच रे कूणीतरी"..
आणी मी चिडते...
पेटते.. आणि भिडते, नाक चढवून...

घरी आले की मात्र..
तूझ्या "थोड्या सूटलेल्या" पोटाला बिलगते..
तू मायेने हात फ़िरवून ..
तसाच हसतोस किंचित...
पण आजकाल पापण्या मिटत नाहीस..

मूद्दामंच दारं मोकळी सोडतोस..
तूझ्या मनाची

काळजी असते रे त्या डोळ्यांत..
"तू काळजी करतोस ना माझी?"

जाणूनबूजून मनाची कवाडं उघडतोस..
मी सावरावं म्हणून...

तसाच गालातल्या गालात हसत....
एका हाताने वेगळी करतोस मला..
तूझ्या शरीरापासून..

आता मी 'स्वतः' उडायला हवंय..
हेच सांगतोस ना?? मला लांब करून...
तसाच हसत..
गालातल्या गालात..
ओठ लांबवून..
पण पापण्या न लवता...

हर्षदा.. ८ जाने. ०९, १७.००

2 comments:

Ganesh Adkar said...

काळजी असते रे त्या डोळ्यांत..
"तू काळजी करतोस ना माझी?"

Anonymous said...

.....

don veglya kalpana, ekach goshtivar- Hasne

kalpanechya jagat kahi goshti nirmaan karu shakto na?