May 28, 2013

‘एक’ आणि ‘एक’


‘एक’ आणि ‘एक’ मधल्या, सगळ्याच गणिती प्रक्रिया क्लिष्ट! बेरीज म्हणा, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, वर्ग, वर्गमूळ, घन, घनमूळ, ह्यांव-त्यांव घात आणि त्याचं respective मूळ. सगळंच समीकरणाच्या व्याख्येत बसवता येणार नाही असंच, डावी बाजू = उजवी बाजू हे निश्चित सांगता येणे अशक्य.
एक आणि एक मिळवला एकत्र, तर ते दोन राहतात? कि एकच होऊन जातात, कि दीड, कि पावणेदोन, कि नुसताच अर्धा.
एकातून वजा केला एक कि शून्य उरतो, कि उरतो एक पूर्ण, कि ‘०-९९%’ एक, कि कधी एखादा एक होतो मोठा, दुसरा एक वजा केल्यावर? एकत्र असतानाचं अपूर्णत्व पूर्ण करतो स्वत:च अस्तित्व नव्याने ओळखून??

No comments: