August 8, 2016

दुपार

टळटळीत दुपार उघडी गॅलरी लांब पाय, शाॅर्ट शाॅर्टस आभाळात फ्लोटिंग ब्लाॅब ऑफ ऑरेंज
एकटक नजरानजर सरळ चटके डोळयात, चष्म्यातून आरपार हनुवटीला घाम बोटांची हालचाल साचलेल्या धुळीत नक्षीकाम अनबेअरेबल स्लो मोशन एक्झीस्टेंशिअल खड्डा दोन फुट अजून खोल ---पाऊस इंटरस द सिन उघडी गॅलरी बॅगी ग्रे टी-शर्ट नॅचरल सेपिया मोड ऑन नॅचरल नॉस्टॅल्जिया मोड ऑन
कमरेवर हात केस-वारा-भुरभूर ३६० डिग्री शोध- हुरहूर ---टळटळीत दुपार आणि गुळमुळीत पुरुष बोअरडम

- हर्षदा विनया

No comments: