April 1, 2009

आणि बस्स.. आई गं !!

इथून पळ, तिथून पळ,
इथे आपट, तिथे आपट,
एक गुद्दा, एक फ़टका,
एक उडी नि मानेला झटका..
धाड धाड, खड खडाट..
धडाम धूम आणि बस्सं.. आई गं !!

वेडे वेड , वेडाची लिमीट,
क्रूष्णविवर, चंद्रशेखर लिमिट,
इकडॆ रेषा, तिकडे रेषा..
लक्ष्मणरेषा, सगळीकडे लिमिट..
आडवा छेद, उभा छेद..
ह्या आक्रूत्या, त्या आक्रूत्या..
तळ्यात उडी किंवा मळ्यात उडी..
धाव धाव पळ पळ.. आणि बस्स.. आई गं !

पडला देह, सावरलं मन,
खरचटला देह, फ़ुत्कारले मन..
शरीर थंडावले, किंचाळले मन..
वर वर स्तब्ध, निस्तेज देह..
आत आत आग आग..आणि बस्स.. आई गं !!

..हर्षदा विनया..